ÚJEZD U BRNA - sluzby
ÚJEZD U BRNA

SLUŽBY KNIHOVNY

 • prezentační a absenční výpůjčky knihovního fondu
 • meziknihovní výpůjční služba (MVS)
 • rezervace dokumentů
 • reprografické služby
 • CD-romy
 • časopisy - poslední čísla periodik půjčujeme prezenčně
 • bezplatný veřejný internet

 POPLATKY A NÁHRADY

 • roční poplatek (děti i dospělí)        60,-Kč
 • tisk z internetu                              3,-Kč/list
 • kopírování  A4 jednostranně           2,-Kč
 •                  A4 oboustranně            4,-Kč
 •                  A3 jednostranně           4,-Kč
 •                  A3 oboustranně            6,-Kč
 • poplatek za MVS                           15,-Kč + poštovné
 • nový čtenářský průkaz (při ztrátě)  10,-Kč
 • tisk nového kódu při poškození        5,-Kč
 •  V případě, že čtenář knihu nebo časopis ztratí či poškodí, je povinen zaplatit výši nákladů na pořízení díla nového a pokutu za úkony spojené s likvidací škody 20,-Kč.

  SANKČNÍ POPLATKY

  1. upomínka - po měsíci od půjčení (emailem)....bez poplatku

  2. upomínka - dva měsíce od půjčení (emailem)....20,-Kč

  3.upomínka - tři měsíce od půjčení                   ....30,-Kč

  4. upomínka - šest měsíců od půjčení               ....50,-Kč

  Upomínací doporučený dopis - jeden rok od půjčení  100,-Kč

     Zarezervovat knihy můžete telefonicky, emailem nebo přes webové stránky (on-line katalog-vaše čtenářské konto-číslo průkazky-PIN).
     Děkujeme všem, kteří využívají možnosti internetu a poskytli nám své emailové adresy. Umožňujete nám tím zasílat Vám rychle a zdarma informace o Vaší rezervaci, upozornění na vypršení doby výpůjčky (upomínky) nebo informace o uzavření knihovny např. z důvodu dovolené.
aktualizováno: 4.7.2017