?JEZD U BRNA - oknihovne
?JEZD U BRNA

   M?stská knihovna v Újezd? u Brna má odd?lení pro d?ti a dosp?lé. Knihovní fond je uložen do po?íta?e a provoz je automatizován knihovním systémem Clavius. Fond knihovny tvo?í cca 13 5OO svazků. Knihovna odebírá 14 ?asopisů.    

                                                                                       Pro návšt?vníky knihovny jsou k dispozici dva po?íta?e, které slouží jako ve?ejná internetová stanice a k vyhledávání v katalogu.

              ON-LINE KATALOG

                             PŮJ?OVNÍ DOBA                               

                              PO  9 - 18 hod                              

                         ÚT   9 - 18 hod                         

                         ST   9 - 18 hod                           

                         ?T      zav?eno                               

                         PÁ   8 - 17 hod

Odebíráme tyto ?asopisy: Kv?ty, Téma, Flóra na zahrad?, History revue, Recepty prima nápadů, Paní domu, Betynka, Maminka, Moje zem?, Zem? sv?ta, ?ty?lístek, Bravo, Popcorn, 21. století Junior. 

Najdete u nás starší ?ísla ?asopisů  Burda, National Geographic, Lidé a zem?, Anna, Sandra, Dorka, Domov

 

 

aktualizováno: 4.7.2017