?JEZD U BRNA - akce
?JEZD U BRNA

MORAVA-ZEM? NEZNÁMÁ 

Dne 10.2.2016 jsme v knihovn? op?t p?ivítali  redaktory ?eského rozhlasu Brno, tentokrát paní Hanu Ondryášovou, Miloše Šenký?e a pana Ji?ího Kokmotose. Podve?er nám zp?íjemnili po?adem o krásách a zajímavostech Moravy.

Dne 3.11.2015  p?ijeli do naší knihovny redakto?i ?eského rozhlasu Brno pan Josef Veselý, Jaromír Ostrý a Ji?í Kokmotos besedovat na téma : povídání o vysílání po?adu TOULKY ?ESKOU MINULOSTÍ, který poslucha?i znají již ?adu let.

Uvítáme Vaše tipy na nové knihy ?i ?asopisy, které Vám doposud ve fondu chybí. Pište na email nebo p?ímo do VZKAZŮ na t?chto stránkách. D?kujeme.

   I nadále je u nás internet poskytován zdarma.aktualizováno: 4.7.2017